Omnium onderhoudscontract
* Gelieve rekening te houden dat het eerste onderhoud in een omnium contract geen reeds bestaande problemen omvat. Gelieve indien u reeds op de hoogte bent van bestaande problemen kan u dit melden en zullen we u een gepaste offerte bezorgen.
Inbegrepen in het contract Niet inbegrepen in het contract
✓ Vervanging van versleten of defecte onderdelen van het toestel* × Nazicht, onderhoud en regeling van de afzuig- en toevoerroosters
✓ Vervangen van de filters × Nazicht buisleidingen en eventuele problemen betreffende de werking
✓ Montage van nieuwe onderdelen × Nazicht en onderhoud van de buitenroosters
✓ Alle herstelkosten aan het toestel  
✓ Reinigen en controle van de warmtewisselaar  
✓ Controle van de elektronische componenten  
✓ Reinigen en controle van de ventilatoren  
✓ Controle van de condensafvoer  
✓ Controle van de goede werking van het toestel  
✓ Software-update wanneer nodig  
✓ 1x per jaar een bezoek van een binnenklimaatexpert voor uitvoer van het onderhoud  
Frequentie van onderhoudsbezoek en prijs: eenmaal per jaar
Prijs per contract incl. BTW: € 330 per jaar
Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.