Zehnder ComfoZone

ComfoZone is een gezoneerd ventilatiesysteem, waarmee de toegevoerde lucht verdeeld wordt tussen de woonzone en de slaapzone. 's Nachts is ventilatielucht nodig in de slaapzone. De woonzone heeft dan weinig ventilatie nodig. Overdag is juist de meeste ventilatielucht nodig in de woonzone. ComfoZone regelt de luchtverdeling op basis van de gemeten CO2-concentraties. Zo wordt voorkomen, dat er meer wordt geventileerd dan noodzakelijk voor een goede luchtkwaliteit en een comfortabel binnenklimaat. ComfoZone is te combineren met de ventilatieunits ComfoAir E en ComfoAir Q.

Voordelen

  • Plug & Play oplossing
  • Gegarandeerd goede luchtkwaliteit door slimme regeling
  • Lager geluidsniveau (70% regeling)
  • Gezond binnenklimaat door gefilterde lucht, lagere luchtvochtigheid en een laag CO2 niveau
  • Besparing op grootte van ventilatie unit en grootte van collectieve kanaalschachten (70% regeling)
Producten en oplossingen